PRO

Vozači sa vrhunskim vještinama, znanjem i predispozicijama, spremni na najteže uvjete i zahtjevne staze, sa teškim preprekama i iscrpljujućim dionicama.

 

AMATER

Vozači sa dobrim vještinama, znanjem i predispozicijama, ali sa malo manjom spremnošću i odlučnošću za najteže uvjete i najzahtjevnije staze u odnosu na PRO vozače.

 

VETERAN

Vozači koji u tekućoj godini pune najmanje 40 godina života

 

LADIES

Vozači-ce ženskog spola. Vozači-ce mogu nastupiti ako to žele i u drugim klasama.

 

TURIST

Vozači – početnici, turisti, rekreativci...

- Klasa Turist se ne boduje za prvenstva: BiH, AA, BMU